Welkom op de website van Verloskundigenpraktijk Nunspeet

Verloskundigenpraktijk Nunspeet is een hecht team van verloskundigen, dat staat voor professioneel advies en begeleiding van uw kinderwens, zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Onze praktijk is laagdrempelig en persoonlijke aandacht staat binnen ons team voorop. De kwaliteiten van onze medewerkers zijn uiteenlopend en dat geeft onze praktijk een bijzonder tintje. Naast kinderwensspreekuren organiseren we ook maandelijks voorlichtingsavonden waar diverse aspecten van de zwangerschap, bevalling en kraamperiode worden belicht. In onze praktijk beschikken we over een eigen echoapparaat. De echo’s en controles vinden plaats in onze eigen verloskundigenpraktijk met garantie van hoge kwaliteit en deskundigheid.
Verloskundigenpraktijk Nunspeet heeft één belangrijk doel: gezamenlijk de zwangerschap en bevalling begeleiden binnen de wensen en grenzen van de zwangere vrouw en haar partner. Ons team doet dit op een persoonlijke manier en ondersteunt met raad en daad tijdens de meest indrukwekkende gebeurtenis in het leven van een mens: de geboorte van een kind.

Wij leveren verloskundige zorg in Nunspeet, Elspeet, Hulshorst, Vierhouten en een gedeelte in Uddel. 

 

Even voorstellen,


De verloskundigen Praktijk Nunspeet bestaat uit een team van vaste verloskundigen:

Stephanie Penterman

Stephanie Penterman

Ineke van Urk-de Kleine

Ineke van Urk-de Kleine

Angela Hochstenbach

Angela Hochstenbach

Mirjam van den Broek-Jansen

Mirjam van den Broek-Jansen

 

Wij worden tijdens onze spreekuren ondersteund door onze assistentes:

Helma de Kleine-Buitenhuis

Helma de Kleine-Buitenhuis

Kim Schuurhuis-Hertsenberg

Kim Schuurhuis-Hertsenberg

 

Tijdens vakantie en drukte wordt ons verloskundig team versterkt door onze waarneemsters:

Annemiek Stelwagen

Annemiek Stelwagen

Stagiaire

Wij begeleiden in onze praktijk ook verloskundigen in opleiding. Zij volgen de opleiding tot verloskundige in Amsterdam. Om de verloskunde in Nederland op een hoog kwaliteitsniveau te houden, moeten we ook vanuit de praktijk ervoor zorgen dat een goede opleiding gegarandeerd kan worden.

Daarnaast vinden wij het prettig om zelf ook steeds op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Verloskundigen in opleiding kijken kritisch naar ons handelen en ook wij kunnen daarvan leren.

Afhankelijk van welk studiejaar de studente is met de opleiding, des te meer handelingen ze onder onze supervisie zal verrichten. Als u het niet prettig vindt dat een verloskundige in opleiding aanwezig is, dan kun u dit uiteraard altijd aangeven. Wij zullen hier dan rekening mee houden.

Van 17 juli tot 12 oktober 2017 zal Marlous Haagmans, 4e jaars verloskundige in opleiding, stage lopen bij Verloskundigenpraktijk Nunspeet en kunt u haar tegenkomen tijdens het spreekuur, de bevalling en de kraamvisites. 

Marlous Haagmans

Marlous Haagmans

Informatie voor nieuwe cliënten die zich per 1 jan 2018 gaan inschrijven of een andere verzekering gaan afsluiten (per 1 jan 2018)

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft een onderzoek gedaan naar de huidige tarieven voor verloskundige zorgverlening. De laatste jaren is het takenpakket van de verloskundigen flink uitgebreid. Afgelopen jaren zijn er steeds meer taken van de specialist in het ziekenhuis naar de 1e lijns verloskundige praktijk verschoven, tevens zijn er door intensieve samenwerkingsverbanden, nieuwe werkzaamheden ontstaan en daarmee ook veel administratieve lasten. Deze taken worden deels door de verloskundigen en deels door nieuw (aan te nemen) personeel ingevuld. Er worden dus steeds meer uren gewerkt, welke niet in het huidige tarief zijn opgenomen.

Vanuit het onderzoek van de NZa (uitgevoerd 2015) is er een aanbeveling voor een tarief gedaan om deze verloskundige zorg, via de zorgverzekeraars, aan ons te vergoeden. Deze aanbeveling wordt normaal gesproken 100% opgevolgd door de zorgverzekeraars. Vanuit de NZa blijkt dat tariefsverhoging noodzakelijk is om de kwaliteit van verloskundige zorg in Nederland te waarborgen.

Elk jaar sluiten wij als verloskundige praktijk met alle zorgverzekeraars afzonderlijk een contract af waarin afspraken staan over de voorwaarden en de vergoedingen voor de geleverde verloskundige zorg. Helaas willen Zilveren Kruis Achmea (ZKA) en alle andere zorgreuzen, niet meegaan in deze tariefsverhoging.

We zijn het als praktijk dan ook niet eens met de beslissing van ZKA en zien ons gedwongen, als ZKA blijft vasthouden aan hun standpunt, om het contract op te zeggen. Het kan en mag niet zo zijn dat de verzekeraar door haar machtspositie zoveel invloed heeft op het uitoefenen van het werk van de verloskundige. Wij streven goede en veilige geboortezorg na, hierbij hoort een passende vergoeding en moet er een tariefsverhoging komen voor de vele niet betaalde uren welke er al jaren gemaakt worden.

Wij willen er graag voor de zwangere zijn, denk aan het dag en nacht laagdrempelig bereikbaar zijn, ons Geboortezorghuis, het optimaliseren van de samenwerking met de kraamzorg en de ziekenhuizen….etc.

Wij hebben de intentie om al onze contracten met de zorgverzekeraars, voor het komend jaar 2018, niet te tekenen/ te verlengen.

Bovenstaande kan financiële gevolgen hebben voor vrouwen, welke verzekerd zijn bij ZKA, die in 2018 gaan bevallen of zwanger worden.
Voor de exacte consequenties adviseren wij jullie met klem, om contact op te nemen met jullie eigenverzekering. 
 
Onder Zilveren Kruis vallen ook de volgende zorgverzekeraars:
OZF Zorgverzekeringen,  Interpolis, FBTO, Nedasco BV,  IAK Volmacht BV,  Aevitae BV Turien&Co Assurantien BV,  Avero Achmea                

De overige zorgverzekeraars zoals Deltalloyd, VGZ, CZ, OHRA, DSW, ONVZ, Menzis, ea volgen ook het advies van de NZa niet. Ook daar ligt de intentie om de aangeboden contracten voor 2018 niet gaan ondertekenen.

Wij willen NIET accepteren dat de zorgverzekeraars, waarvoor jullie de premies betalen, de door ons verleende kwalitatieve goede verloskundige zorg met een “handje-klap” onderhandeling willen afkopen.

Wij als verloskundigen willen onze kostbare tijd liever aan jullie besteden in onze rol als begeleidsters bij jullie kinderwens, zwangerschap, bevalling en kraamperiode in plaats van deze “strijd te voeren”.